Wybierając rekuperator warto wziąć pod uwagę kilka istotnych parametrów:

  • spręż, czyli siłę, z jaką rekuperatory przepychają powietrze przez przewody. Jeżeli będzie ona zbyt mała to nawiew i wywiew funkcjonować będą prawidłowo tylko przy otworach najbliższych centrali;
  • głośność pracy centrali, która w dużym stopniu jest zależna od rodzaju zastosowanego wentylatora i typu obudowy. Bardzo ważna jest dobra izolacja akustyczna centrali oraz jej usytuowanie. Z uwagi na szum jaki wydobywa się z niej podczas pracy, należy zamontować ją w pomieszczeniu, w którym nie przebywają ludzie. Dobrym miejscem dla tego typu urządzeń jest np. strych;
  • koszt eksploatacji - rekuperatory, które mają wysoki współczynnik odzysku ciepła, zużywają więcej prądu. Dlatego korzystnym rozwiązaniem jest jednoczesna produkcja własnej energii z instalacji fotowoltaicznej i/lub wsparcie systemu za pomocą GWC.

Wszystkie te elementy powinien uwzględniać dobrze przygotowany projekt instalacji.
Firma FRESH HOUSE zrobi go dla Ciebie!