Czyste Powietrze to program rządowy, mający na celu możliwe jak największe ograniczenie obecności pyłów i zanieczyszczeń w powietrzu. Docelowym beneficjentem programu są domy jednorodzinne. Badania nie kłamią – to właśnie ten typ budynków mieszkalnych odpowiada w olbrzymim stopniu za tzw. niską emisję, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Niska emisja powoduje tworzenie się smogu, który stanowi jedno z największych współczesnych zagrożeń dla zdrowia życia i ludzi. Czyste Powietrze ma stanowić jedno z narzędzi skutecznej walki z tym problemem. Poprawę jakości powietrza planuje się osiągnąć poprzez dofinansowania poszczególnych elementów, które składają się na całość termiki domów. Zakup i montaż systemu rekuperacyjnego są również wyszczególnione w ramach środków przeznaczonych na program.

Czyste Powietrze w powiększeniu

Przyglądanie się z bliska programowi Czyste Powietrze należy zacząć od jego podstawowych cech – czasu trwania i budżetu. Program ten ruszył we wrześniu 2018 roku i ma potrwać aż do 2029 roku. Data końcowa nie jest jednak równoznaczna z ostatecznym terminem podpisywania umów z beneficjentami programu. Chcąc skorzystać z dotacji i preferowanych pożyczek w ramach uczestnictwa w Czystym Powietrzu, umowę należy mieć podpisaną najpóźniej do 31 grudnia 2027 roku. Zdecydowanie warto zrobić to o wiele wcześniej, bo w grę wchodzą naprawdę poważne pieniądze. Budżet programu wynosi aż 103 mld złotych. Kwotę tę podzielono między dotacje i pożyczki – odpowiednio 60% i 40% sumy środków.

Konkretnie o korzyściach

Docelowymi odbiorcami Czystego Powietrza są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Program uwzględnia wnioski zarówno właścicieli już istniejących budynków, jak i tych, które są dopiero na etapie planowania lub budowy. W tym drugim przypadku wymagane jest posiadanie odpowiedniej zgody na budowę. Osoby te mogą wnioskować zarówno o środki na wymianę nieefektywnego i nieekologicznego źródła ciepła na nowe, spełniające określone wymogi środowiskowe, jak i o dofinansowanie prac i elementów związanych z termomodernizacją. Minimalny koszt kwalifikowany wnioskowanego projektu wynosi 7 tys. złotych, a maksymalny – aż 53 tys. złotych. Po przekroczeniu tego pułapu możliwe jest dofinansowanie preferencyjną pożyczką ze środków programu. Kwota samej dotacji w ramach Czystego Powietrza uzależniona jest od miesięcznego dochodu liczonego na mieszkańca i wyrażana jest w stopniach procentowych. Poszczególne progi wynoszą od 30% do nawet 90% dofinansowania inwestycji!

Rekuperacja a Czyste Powietrze

Ministerstwo Środowiska uwzględniło w programie Czyste Powietrze rekuperację jako jeden z elementów termomodernizacji domu jednorodzinnego. I nie należy się temu w zasadzie dziwić. Wentylacja mechaniczna to przecież istotny czynnik w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, który znacząco ogranicza ekonomiczne i ekologiczne koszty ogrzewania. Filtrowane w urządzeniach rekuperacyjnych zużyte powietrze jest usuwane z budynku ze znacznie zredukowaną ilością pyłów i szkodliwych substancji. To zapewne te powody zdecydowały, że dotacje na zakup i montaż rekuperacji w ramach programu obejmują próg do 10 000 zł. Jeśli weźmie się pod uwagę uzależnienie kwoty dotacji od dochodu liczonego na osobę, okaże się, że dofinansowanie do wentylacji mechanicznej może sięgnąć aż 90% kosztu kwalifikowanego, czyli aż 9000 zł! Program Czyste Powietrze to naprawdę świetna okazja, aby zadbać o obecność systemu rekuperacyjnego w domu, tak w starszym, jak i nowym lub dopiero powstającym.

Więcej informacji na temat Czystego Powietrza można uzuskać w najbliższym oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na dedykowanej programowi stronie internetowej https://program-czyste-powietrze.pl/