Program „Prosument”, utworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma za zadanie wspierać takie korzystanie z OZE, które umożliwia wejście w rolę jednocześnie producenta i konsumenta energii, czyli właśnie prosumenta. Nie bez znaczenia dla podstaw programu są również kwestie ekologiczne i walka z emisją CO2. „Prosument” jest skierowany zarówno do osób fizycznych, jak i do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także do jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku instalacji fotowoltaicznych podstawowy warunek uczestnictwa w programie to maksymalna moc planowanego systemu do 40 kWe.

Uczestnicząc w programie „Prosument” można uzyskać preferowaną pożyczkę lub kredyt wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Dotacje zaś wynoszą 15% lub 30% dofinansowania do kwoty wahającej się między górnym pułapem 100 tysięcy a 500 tysięcy złotych, w zależności od tego, kto jest beneficjentem i jakiego rodzaju instalacja jest projektowana. Dodajmy do tego oprocentowanie pożyczki i kredytu wynoszące 1% oraz łączny budżet programu na lata 2014-2022 (z możliwością zawierania pożyczek lub udzielania kredytów do 2020 roku) wynoszący 800 mln złotych, a otrzymujemy możliwość bardzo poważnego wsparcia finansowego przy niezwykle korzystnej zarówno dla wydatków, jak i dla środowiska inwestycji, którą jest indywidualna instalacja fotowoltaiczna.