Instalacje Elektryczne

Instalacje Elektryczne

Co to jest Instalacja Elektryczna ?

Instalacja elektryczna w budynku to część sieci niskiego napięcia w skład której wchodzi: układ przewodów w obrębie budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym. Początek takiej instalacji znajduje się w miejscu zacisków wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu. Całość kończy się punktem odbioru energii elektrycznej (gniazdo wtykowe, punkt świetlny, zainstalowany na stałe odbiornik energii elektrycznej). Rozprowadzenie tego typu instalacji ma na celu dostarczenie energii lub sygnałów elektrycznych do poszczególnych odbiorników.

Instalacja elektryczna niskonapięciowa jest zespołem urządzeń elektrycznych, które są ze sobą połączone za pomocą stałych przewodów elektrycznych skoordynowanych tak by umożliwić doprowadzanie energii elektrycznej z sieci do odbiorników.

W skład układu niskiego napięcia wchodzą: przyłącze i złącza kablowe, tablica rozdzielcza, piony i linie zasilające, instalacja odbiorcza, odpowiednio skalkulowana liczba obwodów. Ponadto instalacja ta obejmuje okablowanie na stałe rozprowadzone pod tynkiem (przewody i kable elektroenergetyczne), przyrządy łączeniowe, jak również zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe.

Tablica rozdzielcza

Instalacje dzieli się ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników na instalację oświetleniową oraz instalację siłową. Instalacja oświetleniowa zasila elektryczne źródła światła, przenośne urządzenia grzewcze, czy podgrzewacze wody o niewielkich mocach. Natomiast instalacja siłowa służy do zasilania odbiornikow o charakterze przemysłowym oraz urządzeń o dużych mocach znamionowych, np. podgrzewacze c.w.u., kuchnie elektryczne.

Część instalacji znajdująca się za układem pomiarowym nazywana jest instalacją odbiorczą, która służy do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej.

W domowej instlacji elektrycznej często stosuje się również podział na różne fazy. Dzięki temu, w czasie awarii zostają wyączone tylko niektóre fazy, co zapewnia częściową dostawę prądu. Przyłącze może być trójfazowe (400 V) lub zasilane jedną fazą (230 V).

Schemat Instalacji Elektrycznej

Przyłącze instalacji elektrycznej nie może być przypadkowe, musi odbywać się według ściśle określonych norm i schematów. Przewody układa się z zachowaniem odpowiedniej odległości od okien i drzwi. Musi być zachowany pion lub poziom przebiegu okablowania. Nie dopuszczalne jest rozprowadzenie po skosie. Układ zamknięty w pętlę jest dobrym rozwiązaniem , dzięki temu przerwanie ciągłości przewodu w jednym miejscu nie powoduje odcięcia prądu w gniazdkach. Przewody elektryczne łączy się w puszkach instalacyjnych, których nie zakrywa się tynkiem, aby był do nich dostęp. Ze względów bezpieczeństwa przewody należy układać powyżej rur wodociągowych i kanalizacyjnych, a także minimum 10 cm od przewdów gazowych.

Schemat instalacji elektrycznej
Przewody instalacji elektrycznej można ułożyć na kilka sposobów:
  • w rurkach instalacyjnych przykrytych tynkiem;
  • bezpośrednio w warstwie tynku;
  • w listwach instalacyjnych lub na powierzchni ściany.
Instalacja elektryczna stanowi integralną część wyposażenia budynku i w znacznym stopniu warunkuje jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, dlatego tak ważne jest by utrzymywać ją w odpowiednim stanie oraz w odpowiednim momencie zadbać o jej modernizację.

To właśnie Fresh House może wykonać Twoją instalację elektryczną. Zapewniamy profesjonalne usługi, skontaktuj się z nami.